Kullanım Sözleşmesi

1.Taraflar

1.1.İşbu Kullanım Koşullarının (“Koşullar”) tarafları Life in Garden http://www.lifeingarden.com ve site üzerinde gezinmek de dâhil siteyi kullanan "Kullanıcı"dır.

1.2.İşbu Koşullar kapsamında Life in Garden ve Kullanıcılar ayrı ayrı “Taraf” birlikte ise “Taraflar” olarak anılacaklardır.

2.Tanımlar

Site: http://www.lifeingarden.com isimli alan adını ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan internet sitesini ifade eder.

Kullanıcı: Site’ye çevrimiçi ortamdan erişen gerçek ve/veya tüzel kişileri ifade eder.

Üye(ler): Site’ye üye olan ve Site üzerinde sunulan hizmetlerden Site’de yer alan Üyelik Sözleşmesi ile belirtilen hüküm ve koşullar çerçevesinde faydalanan gerçek ve/veya tüzel kişileri ifade eder.

3.Koşullar’ın Konusu ve Kapsamı

İşbu Koşullar’ın konusu; Kullanıcı’ların Site’yi kullanımına ilişkin hüküm ve koşulları belirlemek ve bu doğrultuda Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir.

4.Site Kullanım Şartları

4.1. Kullanıcılar, Üye olmak istemeleri halinde Site üzerinde ilgili yönlendirmeleri takip ederek iletişim formunda belirtilen bilgileri dolducaktır. Arıdan Site yetkilileri, sağlanan iletişim bilgileri üzerinden Üye olma talebinde bulunan kişiyle iletişime geçecektir. Site yetkililerinin iletişimi ardından Üyelik Sözleşmesi ve gerekli olması halinde diğer belgeler imzalanarak, Üye’lik süreci başlayacaktır.

4.2.Kullanıcılar, Üye olmadıkları müddetçe Üyeler’in yararlandığı hizmetlerden yararlanamazlar veya bu yönde bir talepte bulunamazlar.

4.3. Life in Garden, her zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve önceden bildirimde bulunmaksızın; Kullanıcı’nın, süreli veya süresiz olarak siteye erişimini engelleyen önlemleri alabilir. Bu önlemlerin başka Kullanıcılar’ın siteye erişimini engellemesi halinde, sorumluluk önlemlerin alınmasına sebep olan Kullanıcı’ya aittir. Kullanıcının bu önlemleri etkisiz kılmaya yönelik her türlü girişimi yasaktır. Aksi halde ortaya çıkacak sonuçlar ve aykırılık Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı, bu sonucu doğuracak işlemler nedeniyle herhangi bir ad altında tazminat ve giderim talebinde bulunamaz.

4.4. Kullanıcı, işbu Koşullar kapsamında düzenlenmiş olsun veyahut olmasın Gizlilik Politikası da dâhil ancak bununla sınırlı olmayacak şekilde Site’de yer alan tüm kural ve koşullara ve yürürlükte bulunan mevzuata, kamu düzenine ve genel ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, mevzuatın gerektirdiği önlemleri alacağını ve prosedürleri yerine getireceğini, yasadışı, suç teşkil edecek, rahatsız edici, kişilik haklarına zarar verici, fikri haklara, telif haklarına, marka haklarına ve mülkiyet haklarına tecavüz edici tutum ve davranışlarda bulunmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

4.5.Life in Garden, Kullanıcı’nın Site üzerinde gerçekleştirdiği faaliyetler ve/veya işbu Koşullar’a, yürürlükte bulunan mevzuata, kamu düzenine ve genel ahlak kurallarına aykırı, suç teşkil edecek, kişilik haklarına zarar verici, fikri haklara, telif haklarına, marka haklarına ve mülkiyet haklarına tecavüz edici eylemleri neticesinde üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Bu eylem ve işlemlerin gerçekleştirilmesi halinde Life in Garden veya diğer Kullanıcılar, Üyeler veya 3. Kişiler bir zarara uğrar veya Life in Garden 3. kişinin uğradığı zararı gidermek zorunda kalırsa; bu eylem ve işlemleri gerçekleştirenler Life in Garden’un zararını gidermekle yükümlüdürler.

4.6. Kullanıcılar Site üzerinde veya haricen kendileri tarafından sağlanan bilgi, belge, kaynak işaret, ses, görüntü ve bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü Kullanıcı İçeriği’nin doğru ve hukuka uygun olduğunu ve bunların 3. kişilerin haklarını ihlal veya bu haklara müdahale teşkil etmediğini, söz konusu bilgi ve içeriklerin Site üzerinde yayınlanmasının veya teşhirinin herhangi bir hukuka aykırılık veya hak ihlali yaratmadığını kabul ve taahhüt etmektedirler.

4.7.Site üzerinden herhangi bir şekilde ve herhangi bir kimse tarafından yer verilen içerikten dolayı Life in Garden’un herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Life in Garden, Üyeler, Kullanıcılar veya 3. kişiler tarafından iletilen veya bu kişiler tarafından yüklenen veya herhangi bir şekilde Site üzerinde yer alan, değiştirilen veya sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etme ve bu içeriklerin internet üzerinden yayınlanmasının veya herhangi bir şekilde kullanılmasının hukuka aykırı bir durum oluşturmamasını sağlamakla yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından veya yayınlanmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz. Sorumluluk bilgileri paylaşan Kullanıcı’ya aittir. Kullanıcılar bu nedenle paylaşımların kimin tarafından gerçekleştirildiğini ve yukarıdaki etkilerin ortaya çıkabileceğini dikkate alır.

4.8.Site’yi yanlış veya gerçeğe aykırı şekilde kullanmak veya başkasına ait isim ve bilgileri kullanmak, yanlış veya yanıltıcı bilgiler vermek; Site’yi her türlü yasadışı veya hileli amaçlarla kullanmak; başkalarının yerine geçmek; 3. Kişilere ait bilgileri hak sahibi olmadan veya izinsiz kullanmak; Site üzerinden sunulan hizmetlerden gereği gibi yararlanılmasını engellemeye yönelik veya bu sonucu doğurabilecek müdahalelerde bulunmak; Site üzerinden sunulan hizmetlerle ilgili olmayan faaliyetlerde bulunmak, siyasi, dini, cinsel, ahlaka aykırı, rencide edici veya aşağılayıcı ya da benzeri yorum ve görüşleri paylaşmak; istenmeyen e-posta (spam) yaymak; virüs veya siteye ya da 3. kişilere zarar verici herhangi başka unsuru kullanmak veya yaymak; herhangi bir alanda, mecrada ya da ortamda Site veya Site üzerinden sunulan hizmetlerin veya Life in Garden aleyhine karalayıcı, küçük düşürücü, kötüleyen veya benzeri görüş ve yorumlarda bulunmak veya bu tür davranışları herhangi bir şekilde desteklemek; Site içeriğini kopyalamak, değiştirmek veya izinsiz yaymak; Site’nin bütününü veya herhangi bir bölümünü bozmak, değiştirmek, tersine mühendislik yapmak amacıyla kullanmak; Kullanıcılar ve diğer Üyeler hakkında izinleri olmadan, e-posta adresleri dâhil, her türlü bilgi toplamak; Site’ye, makul olmayan veya sisteme orantısız derecede büyük yük getiren şekilde erişim sağlamaya çalışmak gibi eylemler yasaktır. Bu eylemlerin gerçekleştirildiğinin veya bu eylemlere teşebbüs edildiğinin fark edilmesi halinde diğer yasal veya sözleşmeye ilişkin taleplerin yanında, bildirimsiz ve tazminat ödeme yükümlülüğü olmaksızın Kullanıcı’nın süreli veya süresiz olarak siteye erişimini engelleyen önlemler alınabilir. Bu önlemler Kullanıcı veya Kullanıcı’nın erişim sağladığı kaynaklar veya bilgiler dikkate alınarak uygulanabilir. Bu önlemlerin başka Kullanıcılar’ın siteye erişimini engellemesi halinde, sorumluluk önlemlerin alınasına sebep olan Kullanıcı’ya aittir. Bu eylem ve işlemlerin gerçekleştirilmesi halinde Life in Garden veya diğer Üyeler veya 3. kişiler bir zarara uğrar veya Life in Garden 3. kişinin uğradığı zararı gidermek zorunda kalırsa; bu eylem ve işlemleri gerçekleştirenler Life in Garden’un zararını gidermekle yükümlüdürler.

4.9.Kullanıcı Site üzerinden Life in Garden’un kontrolünde olmayan başka internet sitelerine ve/veya platformlara, dosyalara veya içeriklere link verilebileceğini, üçüncü taraflara ait hizmetlerin sunulabileceğini ve bu tür linklerin yöneldiği internet sitesini veya işleten/hizmet veren kişiyi desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımadığını, söz konusu linkler vasıtasıyla erişilen platformlar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Life in Garden’un herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder.

4.10.Kullanıcı, Site’ye ve Site üzerinden sunulan hizmetlere erişim ve bunların kalitesinin büyük ölçüde ilgili internet servis sağlayıcısından temin edilen hizmetin kalitesine dayandığını ve söz konusu hizmet kalitesinden kaynaklı sorunlarda Life in Garden’un herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını, Site’nin işleyişinin kusurdan ari olmadığını ve zaman zaman teknik aksaklıklar veya erişim engelleriyle karşılaşabileceğini bildiğini kabul ve beyan eder.

4.11. Kullanıcı, Life in Garden’un Site’ye virüs, solucan (worm) veya başka türlü saldırıların ve izinsiz erişimlerin olmayacağını veya Site’den yahut Site’ye bilgi aktarılmayacağını garanti etmediğini ve Life in Garden’un yazılıma ilişkin olarak destek, bakım, güncelleme veya yeni versiyonlar sağlama yükümlülüğünün olmadığını bildiğini kabul etmektedir.

Life in Garden’un Hak ve Yükümlülükleri

5.1.Life in Garden Site’de yer alan içeriği dilediği biçimde tasnif edebilir, reklam, tanıtım veya başka amaçlarla kullanabilir.

5.2.Life in Garden, Site’nin kullanımı süresince kendisi ile paylaşılan bilgi ve verileri işbu Koşullar’ın ayrılmaz bir parçası niteliğinde olan Gizlilik Politikası kapsamında kullanacak ve saklayacaktır. Kullanıcı, Life in Garden’un yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamlardan talep gelmesi halinde Kullanıcı’nın kendisinde bulunan bilgilerini ilgili yetkili makamlarla veya herhangi bir şekilde Üyeler ile Kullanıcı’lar ve/veya Üyeler arasında bir uyuşmazlık çıkması halinde diğer bir kullanıcının yasal haklarını kullanabilmesi amacıyla bu kullanıcı ile paylaşabileceğini kabul eder. Bunun dışında Kullanıcılar’a ve Kullanıcılar tarafından Site üzerinden gerçekleştirilen işlemlere ait bilgiler Kullanıcı’nın güvenliği, Life in Garden’un yükümlülüklerini ifa, Site’nin kullanılabilirlik, performans ve etkinliğini artırmak, kullanıcı profili oluşturmak, istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilecektir. Kullanıcı, bilgilerinin bu şekilde kullanılmasına ve bu amaçlar doğrultusunda bilgilerinin üçüncü kişilerle paylaşılmasına izin verdiğini kabul eder. Life in Garden tarafından, bu bilgiler ayrıca bir veri tabanı üzerinde tasnif edilip, muhafaza edilebilecektir.

5.3.Life in Garden, işbu Koşullar’ı dilediği zaman tek taraflı olarak Site’de ilan ederek değiştirebilir. İşbu Koşullar’ın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

5.4.Life in Garden sebep ve gerekçe göstermeksizin Site’de yürütülen tüm faaliyetleri sonlandırabilir. Kullanıcılar bu durumda o aşamaya kadar sunulan veya sonrasında sunulması gereken hizmetlere ilişkin herhangi bir talepte bulunamazlar.

5.Fikri Mülkiyet Hakları

6.1.Site ve Site üzerinden sunulan hizmetler üzerindeki her türlü hak, mülkiyet ve menfaat Life in Garden’a aittir. Site’nin tasarımında, içeriğinde ve veritabanı oluşturulmasında kullanılan bilgi ve/veya yazılımın kopyalanması ve/veya Site’den faydalanmanın ötesinde kullanılması, Site dâhilinde bulunan her türlü resim, metin, imge, dosya vb. verilerin kopyalanması, dağıtılması, işlenmesi ve sair şekillerde kullanılması kesinlikle yasaktır. İşbu Koşullar kapsamında Kullanıcı’ya yalnızca Site üzerinden sağlanan hizmetlerden yararlanması için kişisel, dünya çapında, bedelsiz, devredilemez ve münhasır olmayan bir kullanım hakkı tanımaktadır. İşbu Koşullar’da yer alan hiçbir hüküm Kullanıcı’ya kısmen ya da tamamen herhangi bir hak, mülkiyet ve menfaat tanındığı şeklinde yorumlanamaz. Kullanıcı, hiçbir şekilde Site’de çalıştırılan yazılımları kopyalayamaz, değiştiremez, çoğaltamaz, türev çalışmalar oluşturamaz, ters mühendisliğe tabi tutamaz, geri derleme ve sair şekillerde yazılımın kaynak koduna ulaşmaya çalışamaz.

6.2.Kullanıcı, Life in Garden’a bilgilerinin her türlü ortam ve dağıtım kanalı aracılığıyla (hali hazırda bilinen yahut sonradan geliştirilecek olan) kullanılması, kopyalanması, çoğaltılması, işlenmesi, uyarlanması, değiştirilmesi, yayınlanması, iletilmesi gösterilmesi ve dağıtılması, saklanması ve yedeğinin alınması için dünya çapında, münhasır olmayan, bedelsiz bir kullanım hakkı (alt lisans verme hakkı ile birlikte) vermektedir.

6.3.Kullanıcı Life in Garden’un ve iştiraklerinin ticari unvanını, ticari markalarını, hizmet markalarını, logolarını, alan adlarını hiçbir şekilde kullanamaz.

6.Çeşitli Hükümler

7.1.İşbu Koşullar kapsamında, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve Life in Garden tarafından gerekli özen gösterilmesine rağmen önlenemeyecek ve kaçınılamayacak olaylar mücbir sebep sayılır. Mücbir sebep hallerinde Life in Garden işbu Koşullar ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Life in Garden için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Life in Garden’dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir.

7.2.İşbu Koşullar’ın herhangi bir hükmünün veya Koşullar’da yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamaz oluşu, Koşullar’ın geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü ve geçerliliğini etkilemeyecektir.

7.3.İşbu Koşullar ekleri ile bir bütündür. Koşullar ile ekleri arasında herhangi bir çelişki olması halinde, taraflar ilgili eklerde yer alan hükümlerin geçerli olacağını kabul eder.

7.4.İşbu Koşullar ve eklerinden kaynaklı uyuşmazlıklarda İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemesi ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

8.Yürürlük

İşbu Koşullar ve Koşullar’da atıfta bulunulan ve Koşullar’ın ayrılmaz bir parçası olan Gizlilik Politikası da dahil diğer belgeler Kullanıcı’nın Site’ye erişmesi ile bu tarihte karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. Kullanıcı Site’ye erişmekle işbu Koşullar’ı kabul ettiğini ve bu Koşullar’ı ihlal etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

 


Karar vermekte zorlanıyor musunuz?