Gizlilik Politikası

İşbu Gizlilik Politikası’nın amacı, Life in Garden tarafından yönetilmekte olan http://www.lifeingarden.com sitesi Kullanıcılar’ına ait bilgi ve verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir. Gizlilik Politikası, Kullanım Koşulları’nın ve Üyelik Sözleşmesi’nin eki ve ayrılmaz bir parçası niteliğinde olup, burada büyük harfle yazılı ifadeler Kullanım Koşulları’nda ve Kullanıcı Sözleşmesi’nde tanımlandığı anlamda kullanılmıştır. 

Site’yi kullanmanız, bu Gizlilik Politikası’nda ortaya konan gizlilik uygulamalarını okuduğunuz ve kabul ettiğiniz anlamı taşıyacaktır.

Life in Garden, Site’nin kullanımı sırasında kendisine temin edilen veya kendisi tarafından edinilen bilgileri, Kullanım Koşulları, Kullanıcı Sözleşmesi ve işbu Gizlilik Politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam doğrultusunda bilmesi gereken çalışanları, alt yüklenicileri ve bağlı kuruluşlarına ifşa edebilecek, bunlar dışında üçüncü kişilere açıklamayacaktır.

Pek çok web sitesi gibi bu Site de zaman zaman browser "cookie"leri kullanımından faydalanmaktadır. Cookie'ler, bir Web sitesinin ya sizin bilgisayarınızın hard drive'ına aktardığı ya da kayıt saklama amacıyla bilgisayarınızın hafızasına geçici olarak kaydettiği bilgi parçalarıdır. Bilgisayarınıza kaydedilmekte ve bir Web sitesinde kullanıcı navigasyonunu izlemekte kullanılmaktadır.

Site’de reklam ile ilgili olarak üçüncü bir şirketten faydalanmaktadır. Bu şirket reklam veren, kampanyaya yanıt veren kullanıcı sayısını izleyebilmek maksadıyla cookie'lerden faydalanabilir. Site, üçüncü taraflarca yerleştirilen cookie'lerin erişim yahut denetimine sahip değildir.

Site içerisinde Kullanıcılar’ın üye olması durumunda üyelik formunda Kullanıcı’nın iletişim bilgileri, şirket unvanı, temsilcisinin adı soyadı, ülke ile Kullanıcı’nın formu gönderdiği tarih-saat bilgisi, benzersiz IP adresi ve kullandığı bilgisayarın tarayıcı bilgisi, versiyonu, ekran çözünürlüğü gibi anonim bilgiler kaydedilmektedir.

Söz konusu bilgiler, Bilgilendirme Formu, Kullanım Koşulları ve Kullanıcı Sözleşmesi kapsamında belirtilen hallerin dışında, Kullanıcı ile Kullanıcı’ya sağlanan hizmetlere ilişkin temas kurmak veya Kullanıcı’nın Site kullanımı ile ilgili tecrübesini iyileştirmek (mevcut hizmetlerin geliştirilmesi, yeni hizmetler oluşturulması ve kişiye özel hizmetler sunulması gibi) amacıyla kullanılabileceği gibi, Kullanıcı’nın kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler yapma, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında bulunma amacıyla da kullanılabilecek ve üçüncü kişilerle paylaşabilecektir.

Life in Garden ayrıca, aşağıdaki koşulların varlığı halinde Kullanıcı’ya ait bilgileri üçüncü kişilerle paylaşabilecektir:

  • Kullanım Koşulları veya varsa taraflar arasında akdedilmiş diğer sözleşmeler kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi için ilgili ifşanın zorunlu olması,
  • Life in Garden’un, bir şirket evliliği, iktisap, konsolidasyon, tüm varlıklarının satılması veya her ne şekilde olursa olsun diğer tüm kurumsal değişiklikler olması,
  • Yetkili idari ve adli bir kurum tarafından ilgili mevzuat doğrultusunda usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın kapsamında Kullanıcılar’la ilgili bilgi talep edilmesi,
  • Kullanıcı’nın haklarını korumak veya güvenliklerini sağlamak için bilgi vermenin gerekli olması.


Life in Garden ile ilgili sorunların tanımlanması ve çıkabilecek sorunların ivedilikle giderilebilmesi için, Life in Garden gereken hallerde Kullanıcılar’ın IP adresini tespit ederek kullanabilecektir. IP adresleri, ayrıca Kullanıcılar’ı genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

Life in Garden, yukarıda anılan amaçlarla ilgili verileri Kullanıcı’nın bulunduğu ülke dışında dünyanın herhangi bir yerinde bulunan sunucularına (sunucular kendisine, bağlı şirketlerine veya alt yüklenicilerine ait olabilir) aktarma hakkına sahiptir.

Site üzerinden başka site ve uygulamalara link verilmesi mümkün olup, Life in Garden bu site ve uygulamaların gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

Life in Garden hiçbir sebep göstermeksizin, istediği zaman bu Gizlilik Politikası’nda düzeltme, güncelleme, ekleme, çıkartma ya da her türlü başka değişiklik gerçekleştirme hakkını saklı tutar. Tüm değişiklikler burada ilan edilecek ve size aksi belirtilmedikçe burada bildirilen her türlü değişiklik anında yürürlüğe girecektir.

 


Karar vermekte zorlanıyor musunuz?