Garanti Koşulları

Aşağıdaki koşullar, aksi yazılı olarak belirtilmedikçe, gelecekteki teslimatlar da dahil olmak üzere tüm hizmetler için geçerlidir.

Bu şartlardan farklı olan bireysel sözleşmelerde açık yazılı iznimiz gerekmektedir.

1. Garantinin süresi ve başlangıcı

a. Biohort ürünleri için garanti 20 yıllık bir süre için verilir.
b. Garanti süresi, fatura tarihinde başlar. Garanti kapsamındaki nedenlerle yapılan yenilemeler, orijinal garanti süresinin uzatılmasına neden olmaz.

2. Garanti koşulları

Söz konusu garanti yalnızca aşağıdaki koşullar çerçevesinde geçerlidir.

a. Biohort ürünü bir Biohort yetkili satıcısından satın alınmışsa.
b. Montaj ve kurulum, ürünle birlikte verilen montaj talimatlarına harfiyen uygun bir şekilde yapıldıysa.
c. Biohort ürünü, bahçe aletleri, bahçe mobilyaları, bisiklet vb. depolamak gibi amaçlar dışında kullanılmadıysa.
d. Biohort ürünü, ilk satın alan kişinin mülkiyetindeyse ve sökülüp farklı bir yerde yeniden kurulmadıysa.

3. Garantinin içeriği ve kapsamı

a. Garanti, metal sac levhalarda ve diğer tüm parçalarda hatalı tasarım veya kötü işçiliğin neden olabileceği paslanma veya korozyon sonrasında kullanım amacına uygun olmaktan çıkmış ürünleri kapsar. Bu haldeki parçalar müşteriye ek masraf çıkarmadan kendi takdirimize bağlı olarak onarılır veya değiştirilir.
b. Biohort ürününün sahibi, garanti kapsamında değiştirilen parçaların çıkarılması, kurulması ve taşınması ile ilgili ortaya çıkan masraflardan sorumludur. Çıkan arızalı parçalar Biohort'un malı olarak kabul edilebileceği gibi bazı koşullarda müşteri tarafından da atılabilir.
c. Ürünlerimizde garanti kapsamına girmiş arıza veya kusurların neden olabileceği sair zararlardan firmamız sorumlu tutulamaz. Biohort sadece kendi ürünleri ile ilgili kusurları veya hatalı parçaları garanti koşulları çerçevesinde düzeltmekle, değiştirmekle veya onarmakla yükümlüdür.

4. Garantinin sınırları

a. Aşağıda belirtilen nedenlerle meydana gelen kusurlar garanti kapsamına girmez:

 • Nakliye sırasında oluşmuş hasarlar (Bu hasarlardan nakliye şirketi sorumludur - lütfen derhal haber veriniz)

 • Dış etkenler veya öngörülemeyen kuvvetler, doğal afetler sebebiyle oluşabilecek hasarlar (örneğin şiddetli dolu)

 • Genel montaj hataları

 • Hatalı temeller, alt çerçeve alanındaki suyun yetersiz drenajı

 • Uygun olmayan yer seçimi ve/veya eksik ankraj

 • Hemen onarımı yapılmamış boya hasarları ve çizikler

 • Bakım hataları (örn: silindir kilidin veya menteşelerin zaman içerisinde yağlanmaması)

 • Aşırı nemli ortam veya agresif çevre koşulları (örn: havayla taşınan tuz ve/veya kum, agresif ve aşındırıcı temizleyiciler, buz çözme tuzu, gübreler ve diğer kimyasal maddeler)

 • Kullanıma bağlı olarak normal derecede aşınma, yıpranma (örneğin silindir kilit) ve çizikler

 • Çevresel etkilere ve kullanım süresine bağlı renk değişiklikleri (kullanılan pigmentler, ışığın ve havanın uzun süreli etkilerine bağlı olarak değişecektir)

 • Kauçuk ve plastik parçalar için sadece yasal garanti süresi geçerlidir.

b. Önceki hükümlere bakılmaksızın, denize 300 metre mesafede bulunan ve dolayısıyla korozyon ve pas hasarına maruz kalmış olan Biohort ürünleri garanti kapsamı dışındadır.

c. Müşteri, ödeme yükümlülüğünü tam olarak yerine getirmemişse satın almış olduğu Biohort ürünü garanti kapsamı dışındadır.

d. Garanti kapsamında bir kusur tespit edilmesi ve bu durumun derhal yazılı olarak kanıtıyla birlikte bildirilmemesi halinde garantimiz geçersizdir.

5. Hukuki kapsam

Garantiye yönelik hak iddiası taleplerinin bir sonucu olarak ortaya çıkan tüm yükümlülükler için ifa yeri A-4120 Neufelden'dir.

Alıcı ya da üçüncü şahıs, garanti koşullarında belirtilenlerin ötesinde herhangi tazminat talep edemez ve/veya ek bir hak iddiasında bulunamaz. Ayrıca, ilgili tedarikçinin şartları ve koşulları da garanti koşulları kapsamında uygulanacaktır.